ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วางแผนการเงิน
dot
bulletทำไมต้องวางแผนการเงิน
dot
วางแผนเกษียณอายุ
dot
bulletวางแผนเกษียณอย่างง่าย
dot
วางแผนภาษีอากร
dot
bulletทำไมต้องวางแผนภาษี
bulletเทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล
bulletเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
bulletค่าใช้จ่ายของแต่ละอาชีพ
bulletสิทธิหักลดหย่อนภาษี
bulletวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
dot
วางแผนการลงทุน
dot
bulletข้อคิดก่อนลงทุน
bulletการจัดพอร์ตลงทุน
dot
วางแผนการประกัน
dot
bulletหลักพื้นฐานการประกันภัย
bulletประกันชีวิตเท่าไรถึงพอ
dot
Newsletter

dot
สปส.ปรับเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ article

        สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี  ชราภาพ จาก ร้อยละ 15 เป็น ร้อยละ 20 และ อัตราผลประโยชน์จากร้อยละ 1 เป็น 1.5 

         นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า “ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ปรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ โดยให้มีการปรับเพิ่มเงินบำนาญจากอัตราร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพที่จ่ายเกิน 15 ปี จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ ปี 

        ทั้งนี้สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เป็นสิทธิประโยชน์ 1 ใน 7กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม โดยจากเงินสมทบ 5 % ที่ผู้ประกันตนส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น เงินสมทบ 3 % คือ เงินออมกรณีชราภาพ เช่น ผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จ่ายสมทบ 5 % เป็นเงินสมทบจำนวน 500 บาทต่อเดือน ในจำนวนนี้เงินสมทบ 300 บาท เป็นเงินออมของท่านที่เก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ นั่นคือ เมื่อท่านอายุครบ 55 ปี เกษียณจากการทำงานและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว ท่านมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในกรณีส่งเงินสมทบไม่ถึง  12  เดือน  จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ  เท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ตนเองนำส่งในอัตรา  3% และหากส่งเงินสมทบตั้งแต่  12   เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ครบ  180  เดือน  จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ตนเองและนายจ้างนำส่งกองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ  3% รวมเป็น  6% ของค่าจ้างพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน

         ส่วนเงินบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180  เดือน (15  ปี) ขึ้นไป เมื่อผู้ประกันตนอายุ 55 ปีและเกษียณอายุงานแล้วนี้  ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเท่ากับ 20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย  60  เดือนสุดท้าย  และหากมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า  180  เดือน (15  ปี)  อัตราเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้น 1.5 %  ต่อการนำส่งเงินสมทบครบทุก        1  ปี  เช่น  ถ้าส่งเงินสมทบ  20  ปี  จะได้เงินบำนาญรายเดือนเป็น  27.5 % ของค่าจ้าง   เช่น  ลูกจ้างเงินเดือนเฉลี่ย  10,000  บาท  จะได้รับบำนาญชราภาพรายเดือนเดือนละ  2,750  บาท  ไปตลอดชีวิต และในกฎกระทรวงนี้จะมีการจ่ายเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำด้วย  

         นายสุรินทร์  กล่าวด้วยว่ากองทุนชราภาพนี้เริ่มเก็บเงินสมทบในปี  2542  ทั้งนี้  ในปี  2557  ถือเป็นปีแรกที่  สปส.จะเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพ  ซึ่งจากการคำนวณพบว่ามีผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินบำนาญจำนวน 6,278 คน  เงินบำเหน็จ  150,369 คน  โดย สปส.พร้อมที่จะใช้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินชราภาพ  และคาดว่าจะต้องจ่ายเงินกรณีดังกล่าวมากถึง  11,000  ล้านบาท

         ด้านนายวิน  พรหมแพทย์  รองโฆษก สปส. กล่าวว่า  ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิและสามารถรับบำนาญชราภาพได้นั้น  จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 15 ปี  มีอายุตั้งแต่  55 ปีขึ้นไป  และถ้าผู้ประกันตนประสงค์จะทำงานต่ออีก 5 ปี  จนอายุครบ  60 ปี  ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ยังมีสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคมอยู่  แต่หลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วตาม พรบ.ประกันสังคมไม่ได้คุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาลโดยจะให้ผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ  เช่น  30  บาทรักษาทุกโรค

         แต่อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ สปส.กำลังศึกษาแนวทางคุ้มครองกรณีรักษาพยาบาลหลังจากเกษียณไปแล้วด้วย  เพราะไม่เช่นนั้นผู้ประกันตนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะลำบาก

         นายสุรินทร์  กล่าวต่อว่า  “การปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญชราภาพในครั้งนี้ได้มีการประกาศออกเป็นกฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2550 เพื่อเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพแก่ผู้ประกันตนให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และลดภาระในการแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด หรือสายด่วน 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
บทความน่าสน

Domain names for sale article
ขุมทรัพย์ในกรมธรรม์
ทองคำ ฤาจะหมดมนต์ขลัง
Dollar Carry Trade แผลงฤทธิ์
กรมธรรม์บำนาญ เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้ article
ฝรั่งทิ้งหุ้นกว่า 5 หมื่นล้าน ทำไมหุ้นไทยถึงไม่ลง(มาก) article
ทำไม ทองยังคงทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ article
ทำไม หุ้นจึงพุ่ง สวนทางม็อบ article
เฟดขึ้นดอกเบี้ย มั่นใจพ้นจุดต่ำสุด article
5 ศตวรรษของฟองสบู่โลก
บริจาคอย่างไร หักภาษีได้ 2 เท่า
ทำไม ราคาทองคำจึงพุ่งไม่หยุด
MACD สาเหตุที่แท้จริงในตลาดหุ้น
เงินรองรัง เท่าไรถึงพอ
นักลงทุนทิ้งเงินดอลลาร์ มุ่งลงทุนสินทรัพย์อื่น
เงินที่หล่นหาย
สมาคมตัวแทนเตรียมจัดงานสัมมนาระดับโลก
5 คำแนะนำในการซื้อบ้านที่ถูกยึด
พันธบัตร 10 ปีของสหรัฐ พุ่งแตะ 3.71%
วิกฤตการเงินระลอกสอง article
AIG ถึงคราวต้องล้ม ?
เงินสิบบาท
ช่วยด้วย ฉันซื้อประกันไว้กับ AIG
ช่วยใช้เงินหน่อย
เตือนรัฐรับวิกฤติผู้สูงอายุ
ข่าวดีและข่าวร้ายจากเฟด
CDS ดินระเบิดวิกฤติปี 2008 article
สัญญาเพิ่มเติมในประกันชีวิต หักภาษีไม่ได้แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฟองสบู่อเมริกาแตก
มาวางแผนเกษียณอายุกันเถอะ article
วิธีเป็นเศรษฐีเงินล้าน article
หลักทรัพย์ที่ควรร้จัก
AIG มาถึงวันนี้ได้อย่างไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.